Ajankohtaista

Vihreät blogit, tiedotteet ja kannanotot

Sofia Virran valtuustoaloite lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta Varsinais-Suomessa

Sofia Virran valtuustoaloite lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta Varsinais-Suomessa

Kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) teki tänään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa aloitteen kansallisen lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta.

Aloitteen mukaan kansallisen lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta tulee huolehtia osana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategiaa ja palvelustrategiaa ja näin edistää lapsen oikeuksia kunnioittavan, lapsi- ja perhemyönteisen hyvinvointialueen rakentumista.

Aloitteen teksti:

Valtuustoaloite lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta

Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon edistäminen. Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia laadittiin parlamentaarisessa yhteistyössä laajan asiantuntiajoukon osaamista hyödyntäen ja se julkaistiin vuonna 2021. Strategia pohjaa lasten, nuorten ja perheiden asemaa koskevaan tietopohjaan sekä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Strategia ylittää hallituskaudet, ja kukin hallitus laatii toimeenpanosuunnitelman strategian linjausten toteuttamiseksi. On tärkeää, että valtion lisäksi myös hyvinvointialueiden ja kuntien strategiatyössä otetaan huomioon lapsistrategian periaatteet ja linjaukset.

Valtuutettuina on vastuullamme huolehtia siitä, että alueemme kaikkien lasten oikeudet voivat toteutua täysimääräisesti. Tâma vaatii lapset ja nuoret huomioivaa päätöksentekoa sekä konkreettisia toimia, sillä lapsen etu ja oikeudet eivät toteudu itsestään. Meillä on Varsinais-Suomessa kaikki valmiudet varmistaa. että olemme lapsen oikeuksista tinkimätön, lapsiystävällinen hyvinvointialue.

Edellä perusteltuun pohjaten me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Kansallisen lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta tulee huolehtia osana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategiaa ja palvelustrategiaa ja näin edistää lapsen oikeuksia kunnioittavan, lapsi- ja perhemyönteisen hyvinvointialueen rakentumista.

Aaltosen ja Erikssonin aloite tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta Varhassa

Aaltosen ja Erikssonin aloite tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta Varhassa

Aluevaltuuston varapuheenjohtaja Heidi Aaltonen (vihr.) ja varavaltuutettu Panda Eriksson (sit. vihr.) tekivät tänään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa aloitteen tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Tasa-arvosuunnitelman tavoite on luoda hyvinvointialueen hallintoon työkaluja, joilla voi seurata ja kehittää tasa-arvoa läpileikkaavasti hyvinvointialueen organisaatiossa.

Aloitteen jättäneiden Aaltosen ja Erikssonin mukaan tasa-arvosuunnitelmia tarvitaan, koska Varha on seka valtaa työnantaja että palveluntuottaja. Jokainen työntekijä, asiakas ja potilas on kohdattava samanarvoisena, omana itsenään.

Aloitteen teksti:

Aloite tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta Varhassa

Tasa-arvosuunnitelman tavoite on luoda organisaatioon työkaluja, joilla voi seurata ja kehittää tasa-arvoa läpileikkaavasti organisaation sisällä. Tasa-arvon lisäksi se voi mieluusti sisältää myös yhdenvertaisuuteen liittyviä aspekteja. Varha on sekä valtava työnantaja että palveluntuottaja. Me allekirjoittaneet esitämme, että Varhassa luodaan tasa-arvosuunnitelmat sekä organisaatiolle työpaikkana että potilas-/asiakaskohtaamistyölle. Suunnitelmien tulee olla konkreettiset ja sisällyttää tapoja mitata, seurata, arvioida ja edistää tasa-arvon toteutumista, sekä arvioida myös asioita, jotka voivat estää tasa-arvon toteutumista.

Tasa-arvo koskee sukupuolten välistä samanarvoisuutta. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee kuitenkin huomioida moninaisuus laajemminkin. Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä suojaavat syrjinnältä perustuslakia yksityiskohtaisemmin yhdenvertaisuus-ja tasa-arvolait. Yhdenvertaisuuslaki antaa syrjintäsuojan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Välittömän ja välillisen syrjinnän ohella syrjinnäksi käsitetään myös häirintä ja käsky tai ohje syrjiä. On myös huomioitava, että syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se ihmistä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Syrjinnän kiellon ohella laki velvoittaa työnantajia edistämään yhdenvertaisuutta.

Työntekijöiden lisäksi Varha huolehtii alueen sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Tämä koskee tietysti myös haavoittuvaisessa asemassa olevia ryhmiä, jotka kokevat tilastollisesti todennäköisemmin syrjintää, kuin normeihin istuva väestönosa, sillä sote-palveluiden järjestäminen myös vähemmistöön kuuluville kuuluu hyvinvointialueen tehtäviin.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat edelleen ennakkoluuloja sosiaali-ja terveyspalveluissa ja eivät ehkä uskalla käyttää kaikkia heille kuuluvia palveluita. Etenkin näihin vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret kärsivät ennakkoluuloista, joka lisää mm heidän mielenterveysongelmiaan, joka taas kasvattaa terveyseroja. Palveluita järjestettäessä tulee huomioida, että jokaisella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten hoidosta ja palvelusta vastaavalla työntekijällä on perusosaaminen sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöistä, sekä ajankohtaisin tieto heidän erityistarpeistaan ja tarjolla olevista tukipalveluista. Palveluiden uudelleenorganisoinnissa ja kehittämisessä tulee myös paremmin huomioida vähemmistöjen tarpeet, heteronormatiivisen ajattelumallin sijaan. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia on kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa eri elämäntilanteissa olevia.

Näin ollen me valtuutetut Aaltonen ja Eriksson teemme aloitteen tasa-arvosuunnitelmien toteuttamisesta ja laatimisesta Varhassa ja peräänkuulutamme vähemmistösensitiivistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa huomioiden kaikki hyvinvointialueen osalliset.

Vihreiden ehdokaslista täysi Varsinais-Suomessa – Oona Foster eduskuntavaaliehdokkaaksi

Vihreiden ehdokaslista täysi Varsinais-Suomessa – Oona Foster eduskuntavaaliehdokkaaksi

Varsinais-Suomen vihreiden piirihallitus nimesi viimeisen ehdokkaan 2.4.2023 pidettäviin eduskuntavaaleihin. Vihreillä on nyt nimettynä täysi 17 eduskuntavaaliehdokkaan lista Varsinais-Suomessa.

Uusin nimetty ehdokas on turkulaislähtöinen poliittinen avustaja ja sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelija Oona Foster, 26. Hän on ehdolla eduskuntavaaleissa ensimmäistä kertaa.

– Lähdin ehdokkaaksi, koska politiikka tarvitsee lisää feminismiä. Tasa-arvo voi olla pitkällä, mutta valmis se ei ole. Haluan varmistaa, että ihmisoikeuksien turvaaminen ja eriarvoisuuden torjuminen ovat kaiken päätöksenteon keskiössä, Foster kertoo.

Varsinais-Suomen vihreiden puheenjohtaja Pekka Heikkilä toivottaa Fosterin tervetulleeksi ehdokasjoukkoon.

– Todella upeaa saada Oona eduskuntavaaliehdokkaaksemme. Oona on kokenut politiikan tuntija ja toimija. Hänen kärkiteemoihinsa kuuluu yhdenvertaisuus, jota hän on tutkinut opinnoissaan ja edistänyt käytännössä. Oonan myötä Vihreiden listalle on nimetty 17 kärkiehdokasta, joiden joukosta jokainen varsinaissuomalainen varmasti löytää sopivan äänelleen, puheenjohtaja Heikkilä lupaa.

Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat Varsinais-Suomessa

Ulriika Sundell eduskuntavaaliehdokkaaksi Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen vihreiden Salossa 3.12. pidetty piirikokous nimesi yhden ehdokkaan lisää 2.4.2023 pidettäviin eduskuntavaaleihin. Vihreillä on nyt nimettynä 16 eduskuntavaaliehdokasta Varsinais-Suomessa.

Uusin nimetty ehdokas on turkulainen lääkäri, eläinlääkäri ja yrittäjä Ulriika Sundell. Hän on ehdolla eduskuntavaaleissa ensimmäistä kertaa.

– Olen jo pitkään halunnut vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin laajemmin ja harkinnut politiikkaan mukaan lähtemistä. Kuluvan vuoden aikana olen saanut aloittamani Inno Ukraine -hyväntekeväisyysprojektin myötä uskallusta yrittää vaikuttaa laaja-alaisemminkin tärkeiksi kokemiini asioihin ja yhteiskunnassamme vallitseviin epäkohtiin. Eläimet, luonto, lapset ja nuoret, ylisukupolvisten mielenterveys- ja päihdeongelmien sekä sosioekonomisten vaikeuksien kanssa kamppailevat yksilöt ja perheet ovat heitä, joiden peräänantamattomana äänenä haluan toimia, Ulriika Sundell kertoo.

Varsinais-Suomen vihreiden puheenjohtaja Pekka Heikkilä toivottaa Sundellin tervetulleeksi kampanjaan.

– Olen kiitollinen siitä, että Ulriika päätti lähteä ehdokkaaksemme näissä vaaleissa. Ulriikan konkreettinen toiminta Ukrainan hyväksi osoittaa miten hyvin hän on kiinni ajankohtaisista teemoissa. Hänen koko arvomaailma heijastaa hyvin vihreää toimintaa.

Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö osallistui kokoukseen etänä Brysselistä. Hän ilmoitti jo aiemmin tänään, että ei asetu ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa.

– Pitkän harkinnan jälkeen päädyin siihen, että europarlamentissa on minulla niin tärkeät työt kesken että on järkevämpää jatkaa nyt sitä työtä. Energiamurroksen ja tutkimusrahoituksen vauhdittamisessa sekä talouden viherryttämisessä tekemäni työ europarlamentissa on Suomenkin suunnalle ja maamme yrityksille ja yliopistoille tärkeää. Loppuun asti harkitsin ehdokkuutta juuri kotimaakunnassani Varsinais-Suomessa. Eduskuntavaaleissa autan vihreitä niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassa parhaani mukaan. Vihreiden tuloksella on suuri merkitys sille kuinka rohkeasti ja luottavaisesti lähdemme seuraavalla vaalikaudella rakentamaan inhimillistä ja kestävään tulevaisuuteen katsovaa koulutus-, ympäristö- ja talouspolitiikkaa, Niinistö perusteli ratkaisuaan.

Vihreät asettavat Varsinais-Suomessa täyden 17 ehdokkaan listan. Niinistön ratkaisun jälkeen viimeinen ehdokas nimetään myöhemmin piirihallituksen päätöksellä.

Vihreiden ehdokkaat Varsinais-Suomessa:
Elisa Aaltola, 47, filosofi, tutkija, Turku
Heidi Aaltonen, 39, osastonhoitaja, Raisio
Rene Ahonen, 22, opiskelija, Masku
Theresia Bilola, 40, tutkija, Turku
Janna-Riia Koivu, 32, työttömyysturva-asiantuntija, Turku
Rami Käkönen, 52, yrittäjä, Masku
Pasi Lehti, 67, eläkeläinen, insinööri, Salo
Essi Lindberg, 41, viestintäpäällikkö, Turku
Riina Lumme, 30, kaupunginvaltuutettu, Turku
Selinä Nera, 22, opiskelija, Turku
Saija Porramo, 46, ylitarkastaja, Naantali
Jukka-Pekka Puro, 54, filosofian tohtori, Turku
Mirva Salonen, 48, hankekoordinaattori, Raisio
Ulriika Sundell, 40, lääkäri, eläinlääkäri, yrittäjä, Turku
Aliisa Wahlsten, 26, opiskelija, Turku
Sofia Virta, 31, kansanedustaja, Kaarina

Heidi Aaltonen Varsinais-Suomen vihreiden aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtajaksi

Heidi Aaltonen Varsinais-Suomen vihreiden aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtajaksi

Vihreiden aluevaltuustoryhmä päätti muutoksista puheenjohtajistossaan.

Aluevaltuuston varapuheenjohtaja Heidi Aaltonen nimettiin osaksi vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajistoa. Hän myös sijaistaa kansanedustaja Sofia Virtaa valtuustoryhmän puheenjohtajana huhtikuuhun 2023 asti. Tällöin ryhmä tarkastelee asiaa uudelleen. Ratkaisu muodostettiin ryhmässä yhteisesti sopien. Sijaisjärjestelyyn päädyttiin, koska Virralla on merkittävä työmäärä eduskunnassa lähikuukausina.

– Ryhmäpuheenjohtajuus on tärkeä tehtävä ja kannan sitä vastuullisesti. Valtuustoryhmämme jatkaa hyvin alkanutta aktiivista työskentelyään aluevaltuustossa. Ryhmämme haluaa tukea toisiaan erilaisissa elämäntilanteissa, ja on hienoa, kun voimme jakaa vastuuta keskenämme, Heidi Aaltonen kertoo.

– Kuten mediasta näkyy on tilanne eduskunnassa myrskyisä ja työmäärä valtava. Haluan hoitaa eduskuntatyön kunnolla ja koska olen jo ajallisestikin tulevat kuukaudet niin paljon Helsingissä niin olen erittäin iloinen, että Heidi lähtee upealla osaamisellaan vahvistamaan puheenjohtajistoa ja jakamaan työmäärää valtuustoryhmän johdossa, Sofia Virta kommentoi valintaa.

Varsinais-Suomen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajiston muodostavat kaarinalainen kansanedustaja Sofia Virta, turkulainen apulaispormestari Elina Rantanen, turkulainen terveyskeskuslääkäri Konsta Nylander sekä raisiolainen osastonhoitaja Heidi Aaltonen.