Ajankohtaista

Vihreät blogit, tiedotteet ja kannanotot

Jäsenkysely eduskuntavaalien ehdokkaista syyskuussa

Jäsenkysely eduskuntavaalien ehdokkaista syyskuussa

Vuoden 2023 eduskuntavaalit pidetään 2.4.2023. Vihreiden jäsenet pääsevät Varsinais-Suomessa vaikuttamaan suoraan eduskuntavaalien ehdokasasetteluun. Varsinais-Suomen vihreät järjestää eduskuntavaaliehdokkaiden valinnasta neuvoa-antavan jäsenkyselyn syyskuussa. Kysely tehdään sähköpostitse verkkokyselynä 19.–25.9.2022.

Kyselyyn pääsevät vastaamaan kaikki vihreiden varsinaissuomalaiset jäsenet, jotka ovat vuoden 2022 alkaessa täyttäneet 15 vuotta, maksaneet puolueen vuoden 2022 jäsenmaksun 16.8.2022 mennessä.

Kyselyssä kysytään jäseniltä, keitä ehdotetuista henkilöistä he kannattavat eduskuntavaaliehdokkaiksi. Kyselyssä voi kannattaa kaikkiaan kahdeksaa ehdokasta suosimmuusjärjestyksessä. Kyselyn tulosta käytetään valittaessa piirin eduskuntavaaliehdokkaita.

Ehdokkaita jäsenkyselyyn voivat esittää piirin jäsenyhdistysten hallitukset, piirihallitus ja piirin vaalityöryhmä. Yhdistysten on nimettävä ehdokkaat jäsenäänestykseen viimeistään 2.9.2022.

Jäsenkyselyn säännöt

(Mukailevat soveltuvin osin Vihreä liitto rp:n vaalijärjestystä)

1. Jäsenkysely on piirin eduskuntavaalien ehdokasasettelua valmisteleva, neuvoa-antava mielipidetiedustelu. Piirijärjestö nimeää eduskuntavaaliehdokkaat yhdessä tai useammassa erässä piirijärjestön yleiskokouksessa tai – jos yleiskokous niin valtuuttaa – piirihallituksen kokouksessa.

Osanotto jäsenkyselyyn

2. Jäsenkyselyyn saavat ottaa vastaajina osaa piirijärjestön jäsenyhdistysten henkilöjäsenet sekä vaalipiirissä asuvat puolueen valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten jäsenet, jotka ovat vuoden 2022 alkaessa täyttäneet 15 vuotta ja maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksun 16.8.2022 mennessä. Vastaamaan oikeutettuja eivät ole eronneet, erotetut eivätkä ns. “sitoutumattomiksi” ilmoittautuneet jäsenet.

Ehdokkaiden esittäminen

3. Oikeus nimetä ehdokkaita jäsenkyselyyn on puolueen jokaisella vaalipiirissä toimivalla jäsenyhdistyksellä, piirin vaalityöryhmällä ja piirihallituksella. Kukin jäsenyhdistys saa esittää sen määrän henkilöitä, joka vaalipiirissä saadaan asettaa eduskuntavaaleissa ehdokkaiksi (17). Päätöksen ehdokkaiden nimeämisestä jäsenkyselyyn tekee asianomaisen jäsenyhdistyksen hallitus.

4. Jäsenkyselyyn ei saa nimetä henkilöä, joka ei ole valtiollisissa vaaleissa vaalikelpoinen, eikä henkilöä, joka ei ole antanut nimeämiseen kirjallista suostumustaan. Kirjallisena suostumuksena pidetään vain henkilön allekirjoittamaa puolueen eduskuntavaalien ehdokassopimusta.

5. Esitykset ehdokkaiksi jäsenkyselyyn on tehtävä piirihallitukselle viimeistään 2.9.2022. Jäsenkyselyä ei kuitenkaan järjestetä, jos kyselyyn nimetään alle 20 ehdokasta.

Jäsenkyselyn toimittaminen

6. Jäsenkyselyn toimittaa piirihallituksen asettama vaalityöryhmä.

7. Vaalitoimikunta vahvistaa jäsenkyselyyn liittyvät määräajat, jotka ovat:

 • vastaajaluettelon vahvistaminen 5.9.2022
 • ehdokasluettelon vahvistaminen 5.9.2022
 • jäsenkyselyn alkaminen 19.9.2022
 • jäsenkyselyn päättyminen 25.9.2022
 • jäsenkyselyn tuloksen toteaminen 27.9.2022

8. Piirijärjestö poimii alueella toimivien yhdistysten on 16.8.2022 vallinneen jäsentilanteen jäsenrekisteristä. Puolue toimittaa toimikunnalle luettelon sellaisista piirin alueella asuvista puolueen jäsenistä, jotka kuuluvat vain johonkin valtakunnalliseen yhdistykseen. Näiden perusteella toimikunta vahvistaa luettelon jäsenkyselyn vastaajiksi oikeutetuista henkilöistä.

9. Jäsenkyselyssä ehdokkaina ovat kaikki 2.9.2022 mennessä ehdolle asetetut henkilöt. Toimikunta vahvistaa ehdokasluettelon.

10. Jäsenkysely toteutetaan sähköpostitse verkkokyselynä noudattaen soveltuvin osin puolueen sääntöjen 33 §:ssä kuvattua suhteellista vaalitapaa.

11. Jäsenkyselyn tulos lasketaan suhteellisen vaalitavan mukaan siten kuin täytettäviä paikkoja olisi kahdeksan (8). Vastaaja voi kyselyssä kannattaa enintään 8:aa ehdokasta. Jokainen annettu ääni jaetaan kannatettujen ehdokkaiden kesken ensimmäiselle sijalle asetetun ehdokkaan saadessa yhden äänen, toiselle sijalle asetetun saadessa puoli ääntä, kolmannelle asetetun saadessa yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen.

12. Jäsenkyselyn tulokseen ei lueta henkilöä, jota vaalikelpoisuuden menettämisen, kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa.

13. Täydentäviä määräyksiä jäsenkyselyn toimeenpanosta voi antaa piirihallitus tai vaalityöryhmä

 

Vihreät hakee toiminnan­joh­tajaa Turkuun

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Työskentelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville ja heikommassa asemassa oleville.

Nyt Vihreät hakee Turkuun, Varsinais-Suomen vaalipiiriin, järjestötoimintaa tuntevaa ja oma-aloitteista toiminnanjohtajaa vakituiseen tehtävään. Toiminnanjohtajan tehtävänä on:

 • Turun vihreän kunnallisjärjestön hallinto ja talous, lukuun ottamatta kirjanpitoa
 • yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano
 • monipuoliset viestintätehtävät: ulkoinen ja sisäinen viestintä, mediayhteistyö ja sosiaalinen media
 • toiminnan ja talouden suunnittelu, kehittäminen
 • vaalikampanjoiden organisointiin ja toteutukseen osallistuminen
 • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestely
 • sidosryhmäyhteistyö
 • Varsinais-Suomen vaalipiirissä toimivien Vihreiden yhdistysten tukeminen

Hakijalta edellytetään itsenäistä ja positiivista työotetta, hyviä toimisto-ohjelmien käyttötaitoja, viestintätaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä toimia vapaaehtoisten kanssa. Työ edellyttää valmiutta joustaviin työaikoihin sekä ajoittaisiin ilta- ja viikonlopputöihin. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja, innostavaa yhteistyöasennetta ja paineensietokykyä. Vihreän arvomaailman tuntemus ja poliittisen toiminnan ja viestinnän tuntemus, kampanjointikokemus sekä ruotsinkielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme monipuolisen työn, johon voi itse vaikuttaa, ja jossa pääsee kehittymään. Vihreillä saat näköalapaikkoja politiikkaan ja vaalityöhön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden olla muuttamassa Turkua ja Suomea vihreämmäksi. Tervetuloa mukaan!

Työ on vakituinen ja alkaa 1.6. tai mahdollisimman pian. Työaika on 35 tuntia viikossa ja palkka on Vihreän liiton palkkaluokan 4 mukainen eli 2 913,03 €/kk + kokemuslisät. Työn sijainti on Vihreiden toimisto Turussa, osittain etänä työskentely on mahdollista. Tehtävään sisältyy matkustamista, ja ajokortti sekä auto ovat eduksi. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 12.5. klo 16.00 osoitteeseen hakemus@vihreat.fi (otsikko Hakemus: Turun vihreän kunnallisjärjestön toiminnanjohtaja). Haastattelut järjestetään viikolla 20 etäyhteydellä.

Lisätietoja tehtävästä antaa

 • Vihreiden järjestöpäällikkö Katja Hintikainen, p. 050 467 0739. Soittoaika 6.5. klo 9-12.
 • Varsinais-Suomen Vihreiden toiminnanjohtaja Olli Välke, p.050 328 6410. Soittoaika 3.-4.5. klo 12-15
Sofia Virta vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Varsinais-Suomessa

Sofia Virta vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Varsinais-Suomessa

Vihreät on nimennyt Varsinais-Suomessa ensimmäiseksi eduskuntavaaliehdokkakseen 2.4.2023 käytäviin eduskuntavaaleihin kaarinalaisen kansanedustaja Sofia Virran.

Sofia Virta, 31, on ensimmäisen kauden kansanedustaja, Varsinais-Suomen aluevaltuutettu ja Kaarinan kaupunginvaltuutettu.

– Olen kiitollinen vihreiltä saamastani luottamuksesta. Kuluneella kaudella kertynyt kokemus isojen asioiden kuten sote-uudistuksen, pandemian ja nyt muuttuneen turvallisuustilanteen äärellä ovat antaneet valmiuksia puolustaa tärkeitä asioita yhä vaikuttavammin. Työni eduskunnassa on kesken. Selvää kuitenkin on, että turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden puolustamiselle tai mielenterveydestä, eläinten oikeuksista ja yrittäjyyden edellytyksistä puhumiselle on jatkossakin vähintään yhtä paljon tarvetta.

Varsinais-Suomen vihreät nimesivät ensimmäisen kansanedustajaehdokkaan kevätkokouksessaan 2.4.2022 Kaarinassa. Vihreät asettavat Varsinais-Suomessa eduskuntavaaleihin täyden listan. Pääosa ehdokkaista nimetään lokakuussa, vihreiden varsinaissuomalaisille jäsenille tehtävän jäsenkyselyn perusteella.

Lisätietoja:
kansanedustaja Sofia Virta, p. 050 514 0186
Varsinais-Suomen vihreiden puheenjohtaja Pekka Heikkilä, p. ‭044 972 5051

Jäsenkysely eduskuntavaalien ehdokkaista syyskuussa

Varsinais-Suomen vihreät nimesivät edustajansa hyvinvointialueen luottamustehtäviin

Varsinais-Suomen vihreä aluevaltuustoryhmä nimesi tiistaina 22.2.2022 edustajansa vihreiden tuleviin luottamustehtäviin hyvinvointialueen hallinnossa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Sofia Virran mukaan on historiallinen tehtävä rakentaa ensimmäistä kertaa Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

– Olen tyytyväinen siihen, miten monipuolinen ja osaava joukko vihreitä luottamushenkilöitä tärkeissä tehtävissä aloittaa. On hienoa saada olla johtamassa tätä ryhmää kohti tärkeiden tavoitteiden edistämistä yhdessä Elina Rantasen kanssa, Virta sanoo.

Valtuustoryhmä päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle nimettäväksi:

 • Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi Heidi Aaltonen Raisiosta
 • Aluehallituksen jäseneksi Janina Andersson Turusta ja varajäseneksi Sofia Engblom Turusta
 • Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Lassi Laine Turusta ja varajäseneksi Emmi Lehtinen Turusta
 • Lasten ja nuorten palveluiden valmistelulautakunnan varapuheenjohtajaksi Aliisa Wahlsten Naantalista ja varajäseneksi Essi Lindberg Turusta
 • Työikäisten palveluiden valmistelulautakunnan varapuheenjohtajaksi Panda Eriksson Turusta ja varajäseneksi Riina Lumme Turusta
 • Ikääntyvien palveluiden valmistelulautakunnan varapuheenjohtajaksi Konsta Nylander Turusta ja varajäseneksi Jonas Heikkilä Turusta
 • Pelastustoimen palveluiden valmistelulautakunnan jäseneksi Hanna Erjanti Naantalista ja varajäseneksi Janna-Riia Koivu Turusta
 • Kansalliskielilautakunnan jäseneksi Mikaela Sundqvist Turusta ja varajäseneksi Monika Antikainen Ruskolta
 • Poliittisen yhteistyötoimikunnan jäseneksi toiminnanjohtaja Olli Välke Turusta.

Valtuustoryhmän puheenjohtajisto jatkaa samana, eli puheenjohtajana kaarinalainen kansanedustaja Sofia Virta, varapuheenjohtajana turkulainen apulaispormestari Elina Rantanen ja toisena varapuheenjohtajana turkulainen terveyskeskuslääkäri Konsta Nylander.

Paikat täytetään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa keskiviikkona 2.3.2022.

Vihreiden valtuustoryhmässä Varsinais-Suomen aluevaltuustossa on 7 valtuutettua.

Lisätietoja:
aluevaltuustoryhmän pj Sofia Virta, p. 050 514 0186
1. vpj Elina Rantanen, p. 050 342 3279
2. vpj Konsta Nylander, p. 040 731 2596

Sofia Virta Varsinais-Suomen vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi

Varsinais-Suomen vihreiden aluevaltuustoryhmä järjestäytyi etänä pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan tiistaina 25.1.2022.

Kokous valitsi valtuustoryhmän puheenjohtajaksi kaarinalaisen kansanedustaja Sofia Virran, varapuheenjohtajaksi turkulaisen apulaispormestari Elina Rantasen ja toiseksi varapuheenjohtajakseen turkulaisen terveyskeskuslääkäri Konsta Nylanderin.

Puheenjohtaja Sofia Virran mukaan vihreän valtuustoryhmän monipuolisuudesta on apua kun aluevaltuusto lähtee ratkomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen toimintakyvyn turvaamista.

– Meillä on valtavasti erilaista asiantuntijuutta ja kokemusta. Vihreät tekevät kaikkensa, jotta päätöksenteossa kuuluu myös haavoittuvimmissa asemissa olevien äänet ja että tutkittua tietoa hyödynnetään. Nyt on tehtävä inhimillisesti mutta myös taloudellisesti kestävää politiikkaa, jotta voimme turvata palvelut jokaiselle Varsinais-Suomessa nyt ja tulevaisuudessa, Virta korostaa.

Vihreät sai 23.1.2022 pidetyissä ensimmäisissä aluevaaleissa Varsinais-Suomen aluevaltuustoon 7 valtuutettua.

Lisätietoja:
aluevaltuustoryhmän pj Sofia Virta, p. 040 965 7267
1. vpj Elina Rantanen, p. 050 342 3279
2. vpj Konsta Nylander, p. 040 731 2596

Kategoriat

Arkistot