Varsinais-Suomen vihreiden aluevaaliohjelma selkokielellä

Tällä sivulla esittelemme Varsinais-Suomen vihreiden aluevaaliohjelman.

Aluevaalit ovat vaalit, joissa valitaan edustajat hyvinvointialueiden valtuustoihin. Hyvinvointialueet järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita asukkailleen. Esimerkiksi terveyskeskus on hyvinvointialueen järjestämä palvelu. Hyvinvointialueet huolehtivat myös pelastustoimesta. Pelastustoimeen kuuluu esimerkiksi palokunta.

Kun äänestät aluevaaleissa, olet mukana valitsemassa edustajia oman alueesi valtuustoon. Valtuusto tekee päätöksiä, jotka koskevat hyvinvointialueen toimintaa ja palveluja.

Vihreälle puolueelle on tärkeää, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti. Jokaisen pitää saada sosiaalipalveluja ja terveyspalveluja.

Hyvinvointialueen päätöksistä pitää kertoa asukkaille avoimesti.

Haluamme, että kaikki Varsinais-Suomen asukkaat voivat kertoa mielipiteensä helpolla tavalla.

Yhdenvertaisuus

 • Hyvinvointialueen tärkein tehtävä on pitää huolta siitä, että asukkaat voivat hyvin.
 • Hyvinvointialueen palvelut koskevat kaikenikäisiä ihmisiä.
 • Asukkaiden mielipiteitä pitää kuunnella.
 • Erityisesti pitää kuunnella ihmisiä, jotka ovat heikommassa asemassa. Heikommassa asemassa voi olla esimerkiksi siksi, että on vammainen tai köyhä.
 • Haluamme, että jokainen saa palveluja yhdenvertaisesti. Palvelun pitää olla yhtä hyvää joka puolella Varsinais-Suomea.
 • Haluamme, että ihmisten tilanteet hoidetaan kokonaisuutena. Ei ole hyvä, että asioita hoidetaan erillisinä.
 • Työllisyyspalveluiden jatkuminen pitää varmistaa. Esimerkiksi työnhakijoiden neuvonta on työllisyyspalvelu.
 • Palvelua pitää saada aina omalla kielellä.

Ennaltaehkäisy ja vaikuttavuus

 • Haluamme, että julkinen terveydenhuolto säilyy hyvänä.
 • Palveluihin pitää päästä helposti ja ajoissa.
 • Kaikkien pitää saada oikeaa hoitoa oikeaan aikaan.
 • Perheiden pitää saada apua arkeen.
 • Kouluissa pitää olla tarpeeksi terveydenhoitajia, kuraattoreita ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Koululaisten pitää saada apua ilman, että joutuu varaamaan ajan.
 • Seksuaalineuvontaa ja seksuaaliterapiaa pitää saada helposti.
 • Kun ihminen vaihtaa hoitopaikkaa, sen pitää olla helppoa. Hoidon pitää jatkua koko ajan.
 • Haluamme, että ihmisillä on omalääkäri, joka tuntee potilaansa.

Yhteiskuntavastuu

 • Palvelujen suunnittelu perustuu tieteeseen.
 • Palvelujen pitää olla saavutettavia. Palvelujen saavutettavuutta pitää arvioida ja parantaa koko ajan.
 • Hyvinvointialueen hankinnoissa otetaan huomioon ympäristö.
 • Työntekijöillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Heidän pitää päästä koulutuksiin ja saada kunnollista palkkaa.
 • Haluamme, että työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta.
 • Esihenkilöillä pitää olla tarpeeksi aikaa tukea työntekijöitä.
 • Työpaikkojen pitää olla turvallisia.
 • Haluamme, että työpaikkahakemukset käsitellään nimettöminä. Kun hakemuksessa ei näy nimeä, valinta perustuu osaamiseen.

 

Selkokieliset ohjeet aluevaaleista: https://selkokeskus.fi/selkojulkaisut/aluevaalit-2022-selkokielella/

Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus